top of page

do 23 nov

|

Voorouderlijke afstandshealing

Voorouderlijke afstandshealing

Ontvang een prachtige voorouderlijke afstandhealing voor het helen van oude energetische wonden en trauma binnen de familielijn.

Voorouderlijke afstandshealing
Voorouderlijke afstandshealing

Tijd en locatie

23 nov 2023, 19:30 – 21:15 CET

Voorouderlijke afstandshealing

Over het evenement

"Ontvang een waardevolle afstandshealing voor het helen van voorouderlijk trauma en energie op de familielijn."

Onze voorouders en gidsen zijn in spirit nog altijd 'levend'. De oneindige energie en het allesomvattende veld van waaruit we bestaan maakt het mogelijk dat energie en bewustzijn door tijd en ruimte kan reizen. Dit maakt een online afstandshealing net zo krachtig als een live healing omdat ik mij verbindt met jouw ziel en bewustzijnsveld. De overdracht en heling vindt plaats binnen het oneindige bewustzijnsveld en op zielsniveau, in overeenstemming met jouw Hogere Zelf. Je ontvangt precies dat wat je mag ontvangen in het moment.

De healing brengt energie in beweging die mogelijk binnen jouw energetische systeem gestagneerd is. Hierdoor worden we ons bewust van onze belemmerende overtuigingen en terugkerende gedragspatronen, die ons er van weerhouden ons geluk en potentieel te leven. Oude energetische wonden, die niet van jou zijn, worden geheeld.

Tijdens de voorouderlijke afstandshealing ontmoeten we elkaar via Zoom en je ontvangt:

 • Korte introductie & uitleg voorouderenergie
 • Sjamanistische Voorouderreis & Healing
 • Een versterkte verbinding met je gidsen en voorouders
 • De sessie duurt ongeveer 75 minuten van 20:00 - 21:15 uur
 • De sessie wordt aangeboden in groepsvorm, meerdere mensen kunnen zich aanmelden
 • Er is een gedeelte begeleid met stem en er is een gedeelte in stilte.

Koop je deelname ticket hier via mijn shop.

Jouw voorouders willen je heel graag gidsen, dit kan pas ontstaan wanneer jij je er voor opent.

Lees meer over Voorouderenergie & Familie trauma helen op mijn website of lees een blog over 'Familie trauma helen'.

Liever een healing live ontvangen? Kijk dan eens naar de Ancestral Shamanic Soul Healing.

---

“Receive a valuable distance healing for healing ancestral trauma and energy on the family lineage.”

Our ancestors and guides are still 'alive' in spirit. The infinite energy and all-encompassing field from which we exist allows energy and consciousness to travel through time and space. This makes an online distance healing just as powerful as a live healing because I connect with your soul and field of consciousness. The transfer and healing takes place within the infinite field of consciousness and at soul level, in accordance with your Higher Self. You receive exactly what you are allowed to receive in the moment.

The healing sets energy in motion that may have stagnated within your energetic system. This makes us aware of our limiting beliefs and recurring behavior patterns that prevent us from living our happiness and potential. Old energetic wounds, which are not yours, are healed.

During the ancestral distance healing we meet via Zoom and you will receive:

 • Short introduction & explanation of ancestor energy
 • Shamanic Ancestor Journey & Healing
 • A strengthened connection with your guides and ancestors
 • The session lasts approximately 75 minutes from 8:00 PM - 9:15 PM
 • The session is offered in a group format, multiple people can register
 • There is a part accompanied by voice and a part in silence.

Buy your participation ticket here via my shop.

Your ancestors really want to guide you, this can only happen when you open yourself up to it.

Read more about Ancestor Energy & Healing Family Trauma on my website or read a blog about 'Healing Family Trauma'.

Deel dit evenement

bottom of page